Gruppebilde RUV felles blåAdvokatfirmaet RUV – spesialister i barnefordeling og skifte

Advokatfirmaet RUV ble startet 1.1.2011 av advokatene Robert Voldhuset og Anders Flatabø.  Vi har kontoradresse Ruseløkkveien 50 i Oslo, og firmaet springer ut av det tidligere advokatfellesskapet Poulsson, Sibbern & Trosdahl, som har holdt til i Ruseløkkveien 50 siden begynnelsen av 80-tallet. Derav navnet RUV – for Ruseløkkveien. RUV er også et gammelnorsk ord som betyr “omfang, vidde”.

Advokatfirmaet RUV driver allmennpraksis innenfor de fleste rettsområder, og har hyppige oppdrag for domstolene, fylkesnemndene mv. Firmaet driver også med familiemekling og advokatmekling i et betydelig omfang. Firmaet er spesialisert på særlig barnefordeling, barnevern, personskade/pasientskade, fast eiendom og skiftesaker. Firmaet har også erfaring med større og komplekse saker mot stat, kommune og store selskaper. Firmaet har flere advokater med meklingskompetanse, og foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år.

Advokatfirmaet RUV er fast rådgiver for det finansielle rådgivningsfirmaet Forvaltningshuset innen spørsmål om arv, arveavgift og familierettslige disposisjoner. Firmaet påtar seg oppdrag for private og bedrifter innenfor de fleste rettsområder med enkelte unntak med krav om oppdatert spesialkunnskap, blant annet bedriftsskatterett og skatteplanlegging. Firmaet tar saker over hele landet. Sarpsborgkontoret ledes av advokat Jørgen Klaveness og holder til i Tuneveien 87, 1712 Grålum. Firmaets avdeling på Eidsvoll holder til i kontorene til advokat Gjermund Pekeberg i Sundgata 1 2080 Eidsvoll, og ledes av advokat Robert Voldhuset.

Firmaet tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole, der firmaet underviser i blant annet barnerett og menneskerettigheter mv. Våre advokater og advokatfullmektiger følger Regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av oppdrag. Advokatfirmaet RUV er også medlem av det europeiske advokatnettverket AEA International Lawyers Network. Firmaet driver flere juridiske informasjonsnettsider, herunder http://www.jusinfo.no, som er et juridisk oppslagsverk med informasjon om 28 av de mest sentrale rettsområder, og som også inneholder praktiske tips i forhold til håndtering av saker, forhandlinger, prosedyre, opptreden for domstolene for øvrig mv. Sjekk gjerne ut vår hjemmeside http://www.ruv.no