Struggling to communicateSamlivsbrudd skjer med flere, og kan bestå i at et samboerskap avsluttes eller skilsmisse. Uavhengig av årsaken til bruddet, kan den som opplever en skilsmisse eller samlivsbrudd ha behov for juridisk hjelp. Skilsmisse.no gir deg oppsummert informasjon om alle økonomiske aspekter rundt skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd. Samlivsbrudd kan også skje med noen i din familie, en kollega eller en venn. En som opplever samlivsbrudd eller skilsmsisse har ofte flere spørsmål enn svar. I en slik situasjon kan skilsmisse.no være til god hjelp.